Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 4 en 5 september


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 4 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Masterplan Ouderen
  • Uitgangspuntennotitie Gezond010

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 4 september
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Minima – effectrapportage en Monitor lage inkomens Rotterdam
  • Afdoening motie Acceptatiemonitor

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 4 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Horecagebiedsplannen

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: 4 t/m 7 september

Commissiereis

Van woensdag 4 september tot en met zaterdag 7 september brengt de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte samen met wethouder Kurvers een werkbezoek aan de stad Bordeaux.

De commissie bezoekt Bordeaux omdat in deze stad grote gebiedsontwikkelingen plaatsvinden of nog gaande zijn die vergelijkbaar zijn met gebiedsontwikkelingen in Rotterdam, zoals Merwe4Haven, Rijnhaven en op middellange termijn Maashaven. Het werkbezoek begint met een ontvangst op het stadhuis, waarna de commissie een aantal gebiedsontwikkelings- en duurzaamheidsprojecten bezoekt.

Op het programma staan onder andere een bezoek aan het Waterfront van Bordeaux dat in de afgelopen twee decennia is getransformeerd van een gebied met loodsen en vrachtverkeer naar een gebied met groene en recreatieve voorzieningen langs de rivier de Garonne. Ook bezoekt de commissie Bassins à Flots, een havengebied rondom een voormalige onderzeebootbasis, dat de mogelijkheid biedt tot realisatie van ruim 5000 woningen ten noorden van de binnenstad.

De opbrengst van het werkbezoek wordt meegenomen in lopende en toekomstige ontwikkelingen in Rotterdam.


Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 5 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Conceptkaart vuurwerkzones jaarwisseling 2019

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 5 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Voortgangsrapportages Hoekse lijn juli en augustus 2019
  • ENSIA 2018 informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.