Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 25 en 26 juni

Commissie tot Onderzoek van Rekening
Datum: dinsdag 25 juni
Aanvangstijd: 18.15 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Bijgestelde startnotitie jaarrekeningcontrole 2019
  • 1e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2019
  • Collegebrief en basisrapportage renovatie Museum Boijmans Van Beuningen (MBVB)
  • Transparante Planning & Control

 Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: dinsdag 25 juni
Aanvangstijd: 20.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Voortgangsrapportage NPRZ 2018
  • Beantwoording vragen businesscase Feyenoord City
  • Voortgangsrapportage Hoekse Lijn

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 26 juni
Aanvangstijd: 13.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Koersdocument welzijn, zorg en jeugdhulp

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 26 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  •  Evenementenbeleid

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.