Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 12 juni

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 12 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarrekening 2018
 • Bestemmingsplan IJsselmonde Noord
 • Bestemmingsplan Zestienhoven

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 12 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarrekening 2018 inclusief Raadsmonitor Welzijn, Zorg en jeugdhulp
 • RvW Bevindingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 19bb14722
 • Vervolg op raadsdebat van 16 mei 2019 over Tientallen gevaarlijke jongeren lopen onbehandeld rond
 • Raadsvoorstel Uitgangspuntennota Cultuurplan

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 12 juni
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2018


Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 12 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2018
 • Verbod oplaten ballonnen in buitenruimte
 • Regeling van Werkzaamheden Taxi in Actie
 • Beantwoording vragen Van Aalst over Haal het maximale uit de ambulance (hulpdiensten op busbaan)


De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.