Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 8 en 9 mei

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) project Nieuw Kralingen
 • Actieplan Middenhuur
 • Grondbeleid en marktbenadering projectmatige woningbouw

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Uitvoeringsagenda Visie Informele Zorg

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Rotterdamse aanpak statushouders en Duale trajecten voor inburgeraars
 • Toekomst sinterklaasfeest

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Zienswijze Strategische agenda Metropoolregio Rotterdam – Den Haag
 • Zienswijze Begroting Metropoolregio Rotterdam – Den Haag
 • Zienswijze Begroting Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
 • Advies Vervoerplannen 2020 Metropoolregio Rotterdam – Den Haag

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 9 mei
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak problemen Landbouwbuurt
 • Resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Aanpak straatintimidatie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 9 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Derde Voortgangsrapportage Feyenoord City, Sociaal Economisch Programma en Herziene businesscase 2.0 plus onafhankelijke toets

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.