Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 21 en 22 mei

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: dinsdag 21 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Verslag van werkzaamheden Ombudsman 2018
 • Programma Dienstverlening
 • Stand van zaken Warmtebedrijf

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 22 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Mijnkintbuurt 3
 • Groningerstraat
 • Grondbank Zuidplas: ontwerp-programmabegroting 2020 en ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2023
 • Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord
 • Groenoffensief

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 22 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Toelichting door ombudsman op het proces Acato vanaf 6 mei 2019
 • Concept uitgangspunten meerjarenbeleid bibliotheek 2021-2024
 • Afdoeningsvoorstel motie Engberts e.a. over Ouders in beeld
 • Beantwoording schriftelijke vragen over Geen lege magen op scholen

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 22 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Startnotitie Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (vervolg bespreking van 15 mei)
 • Initiatiefnotitie Segers-Hoogendoorn over Rotterdam The Hague Airport
 • Taxi in actie

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.