Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 19 en 20 maart

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 19 maart
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • 4e Voortgangsrapportage jaarrekening controle 2018
  • 2e Boardletter Accountant

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: donderdag 21 maart
Aanvangstijd: 12.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Voor het blok gezet; onderzoek naar de erfpachtmaatregel Schiekadeblok' (vervolg  commissiebespreking van 13 maart j.l.)


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.