Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 13 en 14 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Rapport Rekenkamer Rotterdam 'Voor het blok gezet; onderzoek naar de erfpachtmaatregel Schiekadeblok'

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • RvW Aanpak jongensprostitutie
 • Strategische visie Cultuur
 • Verkenning mogelijkheden nationaal cultureel wetenschappelijk instituut Rotterdam Zuid

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 16.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Werk en Inkomen 3e tertaal 2018 en LeerWerkAkkoord Rotterdam

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsakkoord Energietransitie
 • Jaarverslag 2018 Havenbedrijf Rotterdam

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 14 maart
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak problemen Landbouwbuurt
 • Raadsvoorstel lokaal vuurwerkverbod en mogelijkheid tot aanwijzen vuurwerkzones
 • Beantwoording vragen Van Baarle over 'Beveiliging islamitische instellingen'
 • Toegankelijkheid stembureaus

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 14 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • NPRZ-Wonen

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.