Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 6 en 7 februari

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 6 februari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) Urkersingel

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 6 februari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Eindrapportage Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 6 februari
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Rekenkamerraport 'Werk aan de winkel' over jeugdwerkloosheid
  • Doorontwikkeling jeugdwerkgelegenheid
  • Effectieve samenwerking fraude aanpak
     

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 7 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Voortgangsrapportage Hoekse Lijn
  • Datalek

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.