Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 3 en 4 december

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 3 december 2014
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Beleidskader taal en afdoening motie-Bokhove 'Voldoende middelen voor aanpak laaggeletterdheid'
 • Voortgang verbetering dienstverlening Werk en Inkomen
 • Verordening individuele inkomenstoeslag
   

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 3 december 2014
Aanvangstijd:   10.00 uur – let op: afwijkende aanvangstijd
Locatie:   raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoening motie-Sies e.a. ‘Vaart maken met bescherming Zuiderziekenhuis’
 • ISV-gelden in Jaarrekening 2013
  de commissie bespreekt de herverdeling van stedelijke vernieuwingsbudgetten
 • Stand van zaken Gemeentelijk Rioleringsplan
  presentatie door Stadsbeheer

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 3 december 2014
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Fort aan den Hoek
 • 10-maandsrapportage
  voorstel van het college tot vaststelling van de actualisatie Begroting 2014 na 10 maanden
 • Raadsvoorstel voortgangsrapportage BOOR en evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Governance
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015 en Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 
 • Voortgangsrapportage drie decentralisaties en Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 3 december 2014
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis – let op: afwijkende locatie

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Bedrijven Investeringszones (BIZ) voor West Kruiskade e.o. en Charloisse Poort
 • Wijziging Winkeltijdenverordening
 • Wijziging Havenbeheersverordening
 • Voortgangsrapportage 2014 m.b.t. Havenvisie 2030
 • Internationale havenactiviteiten
 • Maatregelen luchtkwaliteit
  onder voorbehoud van een besluit tot agendering in voorafgaande procedurevergadering

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 4 december 2014
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • 10-maandsrapportage
  voorstel van het college tot vaststelling van de actualisatie Begroting 2014 na 10 maanden
 • GBA-rapport 'Opsporing Verzocht!' van de gemeentelijke Ombudsman
  (GBA = Gemeentelijke Basis Administratie)
 • Vuurwerkbeleid
 • Afdoeningsvoorstel voor de motie-Van Heemst en Belhaj 'Deelgemeente verdwijnt, zorg voor veiligheid blijft'
   

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.