Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 12 en 13 december

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 12 december
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afwegingskader toepassing Rotterdamwet en wijziging Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017/2
 • Ontwikkelvisie Schiekadeblok Rotterdam Central District
 • Herziene grondexploitatie Katendrecht

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 12 december
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • 10-maandsrapportage (actualisatie Begroting 2018)
 • Thema’s voor input uitgangspuntennota Cultuurplan 2021-2024
 • Behoud architectuurgebonden (wederopbouw) kunst (initiatiefnotitie)
 • Input voor het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid en voortgangsrapportage Leren Loont!

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 12 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Startnotitie Energietransitie

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 13 december
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Maatregelen jaarwisseling
 • Alcohol in parken
 • Beantwoording vragen Tak en Zeegers over ‘Verkeershufters in de Witte de Withstraat’

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Josje Exler, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 83 62 71 39 of j.exler@griffie.rotterdam.nl.