Direct naar de content

Commissiebericht

Begrotingscommissies en COR-vergadering

Op woensdag 31 oktober en donderdag 1 november vergaderen de raadscommissies over de Begroting 2019 en de 2e herziening Begroting 2018. In het bericht hieronder een overzicht van data, tijden en locaties. Twee commissies behandelen naast de Begroting ook nog een ander onderwerp, dit is ook in het overzicht vermeld.

Inspreken tijdens deze vergaderingen is niet mogelijk. Insprekers konden gebruik maken van het inspreekmoment op woensdag 17 oktober.

Daarnaast is er op donderdag 1 november een vergadering van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening. Informatie hierover vindt u onderaan het bericht, na de informatie over de begrotingscommissies.

DATUM COMMISSIE
woensdag 31 oktober,
9.30 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)

 

woensdag 31 oktober,
9.30 uur, raadzaal  stadhuis

 

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)

extra agendapunt (voorafgaand aan begrotingsbehandeling):

  • Kunstwerk Water te Rozenburg

woensdag 31 oktober,
15.00 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA)

 

woensdag 31 oktober,
19.30 uur, raadzaal stadhuis

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM)

 

donderdag 1 november,
14.00 uur, raadzaal stadhuis

Commissie Veiligheid en Bestuur (VB)

extra agendapunt:

  • Aanpak problemen Landbouwbuurt

donderdag 1 november,
19.30 uur, zaal 7 stadhuis

 

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF)

 

 

Vervolg raadsbehandeling Begroting 2019
Op donderdag 8 en dinsdag 13 november is de Begrotingsraad. Op 8 november zijn de algemene beschouwingen en worden moties en amendementen ingediend. Op 13 november is het vervolg van het raadsdebat en vinden de stemmingen over moties en amendementen plaats.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: donderdag 1 november
Aanvangstijd: 17.45 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • 2e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2018
  • Voortgang aanbevelingen Accountant en COR bij jaarrekening 2017
  • Beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing Rotterdam 2018

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Josje Exler, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 83 62 71 39 of j.exler@griffie.rotterdam.nl.