Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 19 en 20 november

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid

Datum:  woensdag 19 november 2014
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie pilot inkomstenverrekening
 • Verordeningen Participatiewet

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 19 november 2014
Aanvangstijd:   9.30 uur
Locatie:   raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Verzoek tot inspreken Community Sailing (Kralingen-Crooswijk)
 • Bestemmingsplan Westewagenstraat 62-80
 • Kredietaanvraag Multifunctioneel Centrum Rozenburg (MFC Rozenburg)
 • Hofbogen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 19 november 2014
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie evenementenbeleid
 • Voortgangsrapportage drie decentralisaties en Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 19 november 2014
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Luchtkwaliteit (evaluatie maatregelen luchtkwaliteit)
 • Duurzaamheidsmonitor 2013
 • Afdoeningsvoorstel motie- Verbrugge e.a. over zeggenschap Rotterdam The Hague Airport en privatisering Schiphol

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 20 november 2014
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012
 • 1e Begrotingswijziging 2015 Stadsregio
 • Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio
 • COR-rapport van aanbevelingen – Control of controle?
 • Integriteitsbeleid

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 20 november 2014
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Motie overschrijdende participaties
 • Stand van zaken motie Rotterdammer gericht werken

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.