Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 26 en 27 juni

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 26 juni
Aanvangstijd: 18.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Jaarverslag 2017 en onderzoeksplannen 2018 Rekenkamer Rotterdam
  • Update Startnotitie Jaarrekening Controle 2018
    – 1e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2018
    – Eindrapportage Financial Audit (FA) over 2017

Tijdelijke commissie Sociaal
Datum: woensdag 27 juni
Aanvangstijd: 14.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Vernieuwd plan van aanpak De Evenaar
  • Beheersmaatregelen leerlingenvervoer Trevvel en voortgang uitvoering doelgroepenvervoer
  • Loonsverhoging Thuiszorgmedewerkers

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.