Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 30 en 31 mei

Alle tijdelijke raadscommissies bespreken komende week de Jaarstukken 2017 (Jaarrekening 2017 en aanverwante stukken).

De Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) hield op 16,17 en 18 mei hoorzittingen over de Jaarrekening 2017. Mede op basis van deze hoorzittingen brengt zij vrijdag 25 mei haar advies uit. Dit advies wordt betrokken bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 in de tijdelijke commissies.

In de raadsvergadering van donderdag 14 juni vindt het raadsdebat over de Jaarstukken 2017 plaats.


Tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening
Datum: woensdag 30 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2017
 • Zienswijze programmabegroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2022 en uitgiftestrategiekader 2018 Gemeenschappelijke Regeling Grondbank Zuidplaspolder
 • Parapluherziening Biologische Veiligheid (bestemmingsplan en beheersverordening)
 • Bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied
 • Voorbereidingsbesluit Actualisatie Wro 1 juli 2018

Tijdelijke commissie Sociaal
Datum: woensdag 30 mei
Aanvangstijd: 13.30 uur – NB afwijkende aanvangstijd
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2017
 • Monitor Werk en Inkomen en Maatschappelijke participatie en activering
 • Monitor Discriminatie 2016 over politie-eenheid Rotterdam

Tijdelijke commissie Fysiek
Datum: woensdag 30 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2017
 • Definitief Ontwerp (DO) Hoekse Lijn spoorverlenging

Tijdelijke commissie Bestuur
Datum: donderdag 31 mei
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2017
 • Alcoholgebruik in parken
 • Buitenlandse financieringsstromen in Rotterdam

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.