Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 25 en 26 april

Komende week vergaderen de tijdelijke raadscommissies Ruimtelijke Ordening, Sociaal, Fysiek en Bestuur voor de eerste keer. De meeste commissies hebben alleen een procedurevergadering. Alleen de commissie Ruimtelijke Ordening heeft ook een overlegvergadering. Alle commissies hebben aansluitend op de commissievergadering nog een extra activiteit.

Meer informatie over de tijdelijke commissies vindt u op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/tijdelijke-commissies

Tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening
Datum: woensdag 25 april
Aanvangstijd (procedurevergadering): 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering (punten overlegvergadering)

  • Bestemmingsplan Mijnkintbuurt, fase 1
  • Kredietverlening Nationaal Programma Rotterdam-Zuid – Wonen
  • Uitvoeringskrediet Leuvehavenpaviljoen

Aansluitend op de overlegvergadering is er een toelichting op de werkwijze bij de behandeling van bestemmingsplannen.


Tijdelijke commissie Sociaal
Datum: woensdag 25 april
Aanvangstijd (procedurevergadering): 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Aansluitend aan de procedurevergadering is er een technische sessie. De directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, de heer O. de Zwart, informeert de commissie over de stand van zaken van de decentralisaties Zorg en Welzijn: wat er bereikt is en welke opgaven er liggen.


Tijdelijke commissie Fysiek
Datum: woensdag 25 april
Aanvangstijd (procedurevergadering): 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Aansluitend aan de procedurevergadering is er een presentatie over de bereikbaarheid van Rotterdam. Daarbij wordt ook ingegaan op de grote projecten Renovatie Maastunnel en de herinrichting van de Coolsingel en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid van de (binnen)stad.


Tijdelijke commissie Bestuur
Datum: donderdag 26 april
Aanvangstijd (procedurevergadering): 14.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Aansluitend aan de procedurevergadering maakt de commissie kennis met de leden van de gezagsdriehoek.


De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening, 06 22 21 37 46 of t,vanbree@griffie.rotterdam.nl.