Direct naar de content

Commissiebericht

Begrotingscommissies 28, 29 en 30 oktober 2014

Komende week vergaderen de raadscommissies over de begroting. In deze vergaderingen komen behalve de Begroting 2015 ook het collegeprogramma 2014-2018, de gebiedsplannen en de Tweede Bestuursrapportage 2014 aan de orde.

Al deze commissievergaderingen worden live uitgezonden via internet. Inspreken tijdens deze vergaderingen is niet mogelijk. Insprekers konden gebruik maken van het inspreekmoment op dinsdag 14 oktober (zie www.rotterdam.nl/insprekersbegroting2015).

Op 6 en 11 november is de begrotingsraad. Tijdens het eerste deel van de begrotingsraad op 6 november vinden de algemene beschouwingen plaats en worden de moties en amendementen ingediend. Op 11 november vindt het afrondende debat tussen raad en college plaats.

DATUM

COMMISSIE

dinsdag 28 oktober,
9.30-17.30 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD)

 

dinsdag 28 oktober,
19.30-22.00 uur, raadzaal stadhuis

Commissie Gebieden

 

 

woensdag 29 oktober,
9.30-17.30 uur, raadzaal stadhuis

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV)

 

woensdag 29 oktober,
9.30-17.30 uur, zaal 7 stadhuis

 

 

 

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
Behalve de begroting, het collegeprogramma, de gebiedsplannen en de Tweede Bestuursrapportage 2014 bespreekt de commissie ook:

  • Kredietactualisatie Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en Coördinatieregeling Hart van Zuid
     

 

donderdag 30 oktober,
9.30-17.30 uur, raadzaal stadhuis

 

 


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)
Behalve de begroting, het collegeprogramma, de gebiedsplannen en de Tweede Bestuursrapportage 2014 bespreekt de commissie ook:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van de heer Van der Lee over Wereldmuseum en vragen van Publieksactie Wereldmuseum
     
donderdag 30 oktober,
14.00-17.30 uur, zaal 7 stadhuis
Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën (VOF)
beleidsvelden Veiligheid en Organisatie
 
donderdag 30 oktober,
19.30-23.00 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën (VOF)
beleidsveld Financiën

 


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.