Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 14 en 15 februari


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 14 februari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Initiatiefnota ‘Had ik mezelf toen maar kunnen waarschuwen voor wat ik nu weet – ter preventie van online seksueel misbruik’
 • Initiatiefvoorstel ‘Heel Rotterdam gaat sociaal incasseren’
 • Afdoeningsvoorstel motie-Becker over ‘Never nooit meer’

Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 14 februari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Kadernota Vastgoed
 • Aanpak Kleine Kernen
 • Bestemmingsplan Zuiderpark
 • Bestemmingsplan Bloemhof
 • Rapport Lengkeek schadeclaims Provenierswijk

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 14 februari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Leren Loont
 • Afdoeningsvoorstel motie-Verveen e.a. 'Flexibele Sluitingstijden Horeca'

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 14 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Ontwikkeling kustgebied Hoek van Holland
 • Raadsvoorstel Wegonttrekking Fietspad Coolhaven
 • Beleidsnotitie Deelfietsen

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 15 februari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en raadsvoorstel bestemmingsreserve NPRZ
 • Uitkomst bezwaarprocedure noodbevel Sinterklaasintocht 2016
 • Beantwoording schriftelijke vragen Laan ‘Waar is de archiefkast?’
 • Raadsvoorstel Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda 2018
  hierbij komt ook de evaluatie democratische vernieuwingsinstrumenten aan de orde
   

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.