Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 7 en 8 februari


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 7 februari
Aanvangstijd: 9.00 uur – NB Afwijkende aanvangstijd
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Verordening AOW- en jeugdtegoed en afdoeningsvoorstel diverse moties over AOW-tegoeden
 • Afdoeningsvoorstel motie-Strörmann e.a. 'Magis010.2'
 • Afdoeningsvoorstel motie-Bokhove e.a. 'Effect leenbijstand op de portemonnee van de Rotterdammer'
 • Afdoeningsvoorstel motie-De Kleijn e.a. 'Plan Oud Crooswijk'
 • Onderzoeksrapport Effecten van de tegenprestatie in Rotterdam

Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 7 februari
Aanvangstijd: 10.00 uur – NB Afwijkende aanvangstijd
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Second opinion basisschool Het Open Venster
 • Start tenderprocedure Delftseplein (Rotterdam Central District)
 • BBV-aspecten grondexploitaties en Effecten wijziging besluit begroting en verantwoording

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 7 februari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Collegereactie op Initiatiefnotitie Knieriem ‘Gezin in 010 wat is een stad zonder gezinnen?’
 • Voortgangsrapportage Doorontwikkeling Zorg en Welzijn ‘Zorg voor Elkaar’
 • Voortgang Plan van aanpak huishoudelijke verzorging (n.a.v. Rekenkamerrapport Schone Schijn)

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 7 februari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven en Verklaring van overeenstemming met vaststelling veiligheidscontour Waalhaven
 • Tracébesluit A13/16 en afdoening diverse moties
 • Parkeerbeleid
 • OV-visie
 • Ontwikkeling kustgebied Rotterdam

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 8 februari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Coffeeshopbeleid (Vervolg debat 7 dec jl. in het bijzonder gericht op afstandscriterium)
 • Beantwoording schriftelijke vagen El Ouali Neutraliteit van neutraliteit
 • Beantwoording schriftelijke vragen De Roon Schandpalen in Rotterdam?
 • Veiligheidsbijeenkomsten voor senioren

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.