Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 24 en 25 juni

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 24 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Piekstraat Punt
 • Bestemmingsplan August Reitsmahuis
 • Bestemmingsplan Correct-locatie
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) woningbouwontwikkeling voormalige voetbalvelden Overschiese Kleiweg en Investeringskrediet in verband met Wvg
 • Zienswijze Recreatieschap Rottemeren

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 24 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur (let op: ander tijdstip dan gebruikelijk)
Locatie: raadzaal stadhuis (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Tweede voortgangsrapportage Relax en Vierde meting Wijkprofiel
  • Monitor aanpak Rotterdamse statushouders
  • Afdoening motie-Jami ‘Bescherm afvalligen en keuzevrijheid’
  • Gebedsoproepen door moskeeën

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 24 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Zienswijze Luchtvaartnota

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 25 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Regionale en Rotterdamse aanpak mensenhandel
 • Toenemende intimidatie bij abortusklinieken

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 25 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Renovatie Museum Boijmans van Beuningen
 • Voortgang Metro aan Zee/Hoekse Lijn
 • Coulanceregeling gemeenteleningen

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies zoveel mogelijk digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Voor commissies die weer fysiek plaatsvinden is het ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.

Persaccreditatie
Bij fysieke vergaderingen is een maximum aantal plaatsen beschikbaar voor de pers op de publieke tribune (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas niet toegankelijk. Het is daarom dus niet mogelijk om met een camera in te prikken op het geluid van de raadzaal. Het is tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan.

Let op: om toegelaten te worden tot de publieke tribune moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Bor (06 – 14 64 31 29) door een bericht te sturen met de volgende informatie: naam, mediaorganisatie en vergadering.

Na bevestiging van uw aanmelding kunt u via de ingang in de stadhuistuin de publieke tribune betreden. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. Ook op de publieke tribune dient u altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden.