Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 17 en 18 januari


Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 17 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Gebiedsvisie Stadionpark en Basisrapportage Feyenoord City
 • Verlenging aanwijzing wijken op grond van artikel 8 en 9 Rotterdamwet
 • Grondexploitatie Nikkelstraat (Prins Alexander)
 • Bestemmingsplan Kralingse Zoom
 • Bestemmingsplan Noorderhelling

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 17 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsbrief Schulddienstverlening
 • Vaststellen Verordening individuele studietoeslag Rotterdam
 • Vaststellen Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2018

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 17 januari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Verordening Tegemoetkoming Kosten SMI- Kinderopvang Rotterdam
 • Voortzetting A status toezicht  en handhaving kinderopvang, gasthouderschap
 • Beantwoording  schriftelijke vragen Partij voor de Dieren Houd fossiele brandstof buiten de deur
 • Collegereactie op initiatiefnotitie-Eskes ‘Ieder kind verdient een warm gezin’
 • Collegereactie op initiatiefnotitie-Knieriem ‘Gezin in 010 Wat is een stad zonder gezinnen’

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 17 januari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Havenvisie 2017
 • Rotterdam Makers District
 • Afdoeningsvoorstel diverse moties over Rotterdam The Hague Airport
 • Afdoeningsvoorstel motie-Peksert e.a. ‘Windbomen’
 • Voortgang afdoening motie-Van der Lee ‘Opt-insysteem ongeadresseerd drukwerk’

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 18 januari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Uitkomsten onderzoek naar beelden in de samenleving over de politie
 • Dreigingsbeeld Rotterdam
 • Hoofdlijnen veiligheidsprogramma 2018-2022

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.