Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 6 en 7 december


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 6 december
Aanvangstijd: 9.00 uur – NB: Gewijzigde aanvangstijd
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Initiatief De 10 voor Taal
 • Voortgangsrapportage Eerder Thuis
 • Besteding € 1 miljoen aan schulddienstverlening

Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 6 december
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Schone Stad
 • 10-maandsbrief 2017
 • Advisering zienswijzen bestemmingsplan Prinsenland
 • Bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (herziening)
 • Rotterdam Central District

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 6 december
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Begroting BOOR 2018- 2021 en 8 maandsrapportage
 • Thuisonderwijs, vrijstelling beleid leerplicht artikel 5 onder b
 • Vervolgdebat over Raadsvoorstel aanwijzing Lokale Omroep (onder voorbehoud)
 • Verzuimregistratie MBO Zadkine

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 6 december
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie Blending010
 • Initiatiefnotitie over Rotterdam The Hague Airport als Internationale showcase

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 7 december
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beleid rond coffeeshops
 • Halfjaarlijkse APV-wijzigingen
 • Handhaving ventverbod centrum
 • Raadsvoorstel 10-maandsbrief

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 7 december
Aanvangstijd:  19.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Presentatie over LIAS (investeringsmodule begroting)
 • Voortgang jaarrekening controle 2010
 • Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.