Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 29 november


Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 29 november
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Toepassen artikel 10 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) screenen op overlastgevend, crimineel, extremistisch en radicaal gedrag
 • Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017
 • Bestemmingsplan Prinsenland
 • Grondexploitatie Squares (Prins Alexander)

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 29 november
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang Veilig Thuis
 • Wensen en bedenkingen voorgenomen besluit oprichting stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 29 november
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Consultatieversie 2 Visie op de collectie Rotterdam
 • Raadsvoorstel over aanwijzing Lokale Omroep
 • Atelier- en Broedplaatsenbeleid

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 29 november
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Wensen en bedenkingen Herstructurering Warmtebedrijf Rotterdam
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.