Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 22 en 23 november


Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 22 november
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beheerkader Volkstuinen 2017
 • Uitvoeringsagenda Vastgoed
 • Wijzigingen Gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 22 november
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Erediensten in de Huizen van de Wijk
 • Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

NB – Deze vergadering is vervallen (de commissie vergadert weer op 29 november)

Datum:  woensdag 22 november
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoening moties Vervoer over Water
 • Consultatiedocument OV-Visie en afdoening moties
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 23 november
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Zienswijze evaluatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Aanpak straatintimidatie
 • Maatregelen jaarwisseling 2017 – 2018

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.