Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteit raadscommissie 16 november

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: donderdag 16 november
Aanvangstijd: 17.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Transparante Planning & Control (P&C)
  • Voortgangsrapportage jaarrekening controle 2017 en 1e boardletter accountant (PwC)
  • Aanpassing Kadernota accountantscontrole
  • Controleverordening Rotterdam 2017

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.