Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 14 en 15 oktober

Inspreekmoment Begroting 2015 gebiedscommissies
Datum:  dinsdag 14 oktober 2014
Aanvangstijd:  16.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Naast het traditionele inspreekmoment voor burgers en instellingen over de begroting, is er een aparte bijeenkomst waar de gebiedscommissies kunnen reageren op het raadsvoorstel van het college over de gebiedsplannen.

Deze bijeenkomst wordt live uitgezonden via de webcast op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Kijk voor meer informatie over de begroting en de begrotingsbehandeling in raad en commissies op www.rotterdam.nl/begroting2015.


Inspreekmoment Begroting 2015 burgers en instellingen
Datum:  dinsdag 14 oktober 2014
Aanvangstijd:  19.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

In november stelt de gemeenteraad de begroting voor 2015 vast. Het college heeft op donderdag 25 september zijn Begroting 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. Burgers en instellingen kunnen tijdens het inspreekmoment hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raadsleden die ze kunnen gebruiken tijdens de behandeling van de begroting in raadscommissies en gemeenteraad. Aanmelden kan tot maandag 13 oktober 12.00 uur. Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/insprekenbegroting2015.

Deze bijeenkomst wordt uitgezonden via de webcast op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Kijk voor meer informatie over de begroting en de begrotingsbehandeling in raad en commissies op www.rotterdam.nl/begroting2015.


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  woensdag 15 oktober 2014
Aanvangstijd:  19.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Proces totstandkoming jaarrekening 2013
    debat met het college

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.