Direct naar de content

Commissiebericht

Begrotingscommissies 1 en 2 november

Komende week vergaderen de raadscommissies over de Begroting 2018. In het bericht hieronder een overzicht van data, tijden en locaties. Twee commissies behandelen naast de Begroting ook nog een ander onderwerp, dit is ook in het overzicht vermeld.

Inspreken tijdens deze vergaderingen is niet mogelijk. Insprekers konden gebruik maken van het inspreekmoment op woensdag 25 oktober.

Op donderdag 9 en dinsdag 14 november is de Begrotingsraad. Op 9 november zijn de algemene beschouwingen en worden moties en amendementen ingediend. Op 14 november is het vervolg van het raadsdebat en vinden de stemmingen over moties en amendementen plaats.

DATUM

COMMISSIE

woensdag 1 november,
9.00-13.30 uur, raadzaal stadhuis

 

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV)

extra agendapunt:

  • Magis010

woensdag 1 november,
14.00-18.30 uur, zaal 7 stadhuis

 

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)

extra agendapunt:

  • Beëdiging lid subcommissie BOOR

woensdag 1 november,
19.30-23.30 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD)

donderdag 2 november
9.30-13.30 uur, raadzaal stadhuis

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)

donderdag 2 november
14.00-19.00 uur, raadzaal stadhuis

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën (VOF)


De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.