Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 25 en 26 oktober & inspreekmoment 25 oktober


Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 25 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Bestemmingsplan Crooswijk
  • Bestemmingsplan Honderdentienmorgen
  • Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Kralingen
  • Bestemmingsplan Overschie
  • Beheersmaatregelen Museum Boijmans van Beuningen
  • Conceptopdracht Evaluatieonderzoek Het Open Venster

Inspreekmoment Begroting 2018
Datum: woensdag 25 oktober
Aanvangstijd: 16.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Inspreekmoment

Op vrijdag 29 september 2017 is de Begroting 2018 gepresenteerd door het college. De gemeenteraad organiseert een bijeenkomst waar burgers, instellingen en gebiedscommissies kunnen inspreken over de begroting. Zij kunnen zich hiervoor tot maandag 23 oktober 12.00 uur aanmelden bij de griffie via info@griffie.rotterdam.nl.

Bezoek de themapagina https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2018/ voor meer informatie over het inspreekmomen, de begrotingsbehandeling en vergaderdata en -stukken.

Het inspreekmoment wordt live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook is het daar achteraf terug te kijken.


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 26 oktober
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Ontwikkelingen HR-beleid en analyse personeels- en inhuurkosten
  • Ontwikkeling financiële positie
  • Beheerverslag deelnemingen

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.