Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 4 en 5 oktober


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 4 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Turkse inmenging

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 4 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis – NB afwijkende locatie

Commissievergadering

 • Rapport Rekenkamer Scheiding van waarde, onderzoek naar afvalstoffenheffing en afvalbeleid
 • Derde voortgangsrapportage beleidsnota huishoudelijk afval 2013-2018
 • Venetië aan de Maas (afwateringsproblematiek)

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 4 oktober
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis – NB afwijkende locatie

Commissievergadering

 • Uitkomsten eindrapportage Wmo-toezicht en verbetermaatregelen uitvoering PGB beleid
 • Masterplan Onderwijs
 • Voortgangsrapportage Leren loont
 • Recidiverende ontuchtdocent n.a.v. regeling van werkzaamheden 16bb6616
 • Beantwoording schriftelijke vragen Van der Velden over Houd fossiele industrie buiten de schooldeur

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 4 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Aanvulling marktverordening Rotterdam 2017
 • Raadsvoorstel Vaststelling 7 bedrijven investeringszones Rotterdam

Agendering van beide onderwerpen onder voorbehoud van procedurevergadering


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 5 oktober
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Aanpak ondermijning
 • Jaarrapportage 2016 radicalisering
 • Jaarverslag 2016 preventief fouilleren
 • Beantwoording vragen Laan Blijf van mijn fiets af

Commissie Gebieden
Datum: donderdag 5 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Vaststellen wijziging verordening op de gebiedscommissies en het experimenteerbesluit

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.