Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 20 en 21 september


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 20 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering gecombineerd met expertmeeting

 • Actieplan Sociaal Ondernemen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 20 september
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Aandachtspunten voor Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • Afdoeningsvoorstel motie-Sies vrijwilligerscentrale
 • Stand van zaken rond collectieve zorgverzekering
 • Regeling collectieve woningaanpassingen Rotterdam 2018
 • Voortgang Inkoop 2018-2021 – Doorontwikkeling Zorg, welzijn en jeugdhulp

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 21 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Verslag van werkzaamheden 2016 van de gemeentelijke ombudsman
 • Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie
 • Blijf van mijn fiets af, beantwoording schriftelijke vragen Laan

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: donderdag 21 september
Aanvangstijd: 18.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Eindtoets Meerjarig Verbeterplan Financieel Beheer (MVP)
 • Gesprek met leden van de Audit-commissie Breda
 • Voortgang aanbevelingen Accountant en COR bij jaarrekening 2016
 • Mijlpalenplanning jaarrekening controle 2017

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.