Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 13 en 14 september


Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 13 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hordijk
 • Bestemmingsplan Kleiwegkwartier
 • Rotta Nova
 • Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Een cultuur van vast goed; bedrijfsvoering en organisatie rondom beheer en onderhoud van culturele panden'
 • Kadernota Vastgoed

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 13 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale Stad 2016-2020
 • Budgetruimte schulddienstverlening
 • Initiatiefnota Een vuist tegen kinderarmoede

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 13 september
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Procesbrief advies over lokale omroep aan Commissariaat voor de Media
 • Totaaloverzicht inventarisatie en beoordeling kunstwerken
 • Plan van aanpak huishoudelijke verzorging
 • Staat van de jeugd

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 14 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Wensen en bedenkingen weging aandeelhouderschap Eneco

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.