Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 30 en 31 augustus


Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 30 augustus
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Hoofdlijnenbesluit verzelfstandiging natuur- en milieueducatie en kinderboerderijen
 • Meerjarenperspectief Grond & Vastgoed 2017
 • Beleidskader Verkoop huurwoningen
 • Inpassingsstudie Het Hooglandje

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 30 augustus
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Rotterdams 15-puntenplan Nazorg detentie 2016-2020
 • Voortgang Eerder Thuis

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 30 augustus
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis – NB afwijkende locatie

Commissievergadering

 • Evaluatie Evenementenbeleid
 • Afdoening motie-Verveen ‘Gemeentelijke locaties open en transparant in de markt zetten’, motie-Gonçalves ‘Dance’ en Danceclub Ferro-locatie
 • Nadere regels Speeltuinen

Commissie Economie, Haven, Milieu en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 30 augustus
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Effectrapportage Duurzaam 2016
 • Stand van zaken en afdoening moties Warmtetransitie
 • Evaluatie maatregelen Koersnota Luchtkwaliteit
 • Rotterdamse Brandstoffenaanpak

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 31 augustus
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Vlaggenbeleid stadhuis
 • Wensen en bedenkingen hoofdlijnenbesluit verzelfstandiging kinderboerderijen en NME
 • Afdoening motie-Laan ‘Breng Rotterdamse financiën op orde’

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.