Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteit raadscommissie 11 juli

Vanaf 10 juli is de gemeenteraad met reces. De eerste week is er nog wel een vergadering, omdat deze eerder niet door kon gaan. Hieronder de informatie over deze vergadering. Morgen ontvangt u een bericht met nadere informatie over het zomerreces.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 11 juli
Aanvangstijd: 11.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Tussentijdse bevindingen Pilot Duisenberg
  • Herziene startnotitie accountantscontrole 2017

Deze vergadering zou oorspronkelijk 27 juni plaatsvinden, maar werd verzet naar 11 juli


De agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.