Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 8 en 9 oktober

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 8 oktober 2014
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor EU-arbeidsmigratie 2013
 • Rapport Ombudsman ‘De Kredietbank Rotterdam is in balans. Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk’
 • Stand van zaken vernieuwing schulddienstverlening
   

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 8 oktober 2014
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Kapvergunning/APV
 • Bestemmingsplan Lloydkwartier
 • Bestemmingsplan Wielewaal Oost
 • Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam 2014 voor delen van Delfshaven
   

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 8 oktober 2014
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Rekenkamerrapport Zorg om jeugd
 • Beleidsplan en verordening Wmo
 • Begroting gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 8 oktober 2014
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis (NB gewijzigde locatie)

Commissievergadering

 • Evaluatie project Randstadrail
 • Hoekselijn
 • Afdoeningsvoorstel motie-Weerdmeester e.a. ‘Bereikbaarheid IJsselmonde met tramlijn 20’
   

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 9 oktober 2014
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Het proces van de jaarrekening 2013
  rapportage Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) volgt nog
 • Beleidskader verbonden partijen 2014-2018
 • Jaarrekeningen deelgemeenten 2013
 • Aanbevelingen visitatierapport Rekenkamer Rotterdam
  in het evaluatierapport ‘Evenwicht bij tegenwicht’ wordt het instituut Rekenkamer besproken; kernpunten zijn de algemene werkwijze van de Rekenkamer, het (directie)model en de beoordeling van beide door de raad
   

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 9 oktober 2014
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Presentatie van de gebiedsplannen van Noord, Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander en Delfshaven
 • Budgetten participatie en bewonersinitiatieven in relatie tot subsidiering bewonersorganisaties

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.