Direct naar de content

College Rotterdam: klokkenluider moskee-internaten blijft in dienst

De ambtenaar die informatie over de moskee-internaten naar buiten heeft gebracht, houdt zijn dienstverband. Het onvoorwaardelijk strafontslag dat hij eind oktober 2013 kreeg opgelegd is ingetrokken. Het college van B en W heeft dit vandaag besloten na bestudering van de uitspraak van de voorzieningenrechter en het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC).

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter en het advies van de ABC, zijn de juridische bakens verzet waardoor meer ruimte ontstaat voor klokkenluiders. Het college van B en W respecteert de overwegingen van de voorzieningenrechter en de ABC en heeft de nieuwe jurisprudentie die nu is ontstaan zwaar laten mee wegen in haar overwegingen. Het college van B en W heeft op basis hiervan besloten de juridische procedure te staken en het onvoorwaardelijk strafontslag ongedaan te maken.

Het advies van de ABC volgt in grote lijnen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van februari dit jaar. Hiermee wordt het lekken van vertrouwelijke informatie naar de media grotendeels niet als plichtsverzuim aangeduid. Onder andere het voortzetten van dit contact met de media wordt wel als plichtsverzuim beoordeeld, omdat de kwestie toen reeds in de openbaarheid was gebracht. De voorzieningenrechter  beoordeelt het heimelijk opnemen van gesprekken met ambtenaren en het doorspelen daarvan naar de media als plichtsverzuim, terwijl de ABC het in dit geval geoorloofd achtte. Daarnaast acht de voorzieningenrechter het onwenselijk dat de ambtenaar zou terugkeren in de organisatie, waar de ABC terugkeer met een ernstige waarschuwing als mogelijke uitkomst adviseert.

Nadat de eerste mediaberichten in november 2012 verschenen waaruit bleek dat vertrouwelijke informatie was gelekt, is binnen de gemeente een onderzoek gestart. Zodra duidelijk was dat de gedragingen van de betreffende ambtenaar te typeren waren als plichtsverzuim, is zoals gebruikelijk overgegaan tot onvoorwaardelijk strafontslag. De ambtenaar heeft hierop bezwaar gemaakt bij de ABC en een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter.

Het college van B en W volgt de conclusie van het advies van de ABC. De ambtenaar keert daarmee terug in de organisatie, waarbij deze een waarschuwing met een proeftijd van twee jaar krijgt vanwege de gedragingen die door de ABC en de voorzieningenrechter wel als plichtsverzuim zijn aangemerkt. De gemeente Rotterdam zal samen met de betreffende ambtenaar op zoek gaan naar een geschikte plek om in de organisatie terug te keren.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Brehm, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 20 34 71 70 of b.brehm@rotterdam.nl