Direct naar de content

College publiceert Wijkprofiel 2024

39 wijkbijeenkomsten in voorbereiding voor duiding en vervolgacties

Vandaag publiceert het college het Wijkprofiel 2024, een tweejaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van de ontwikkeling van de stad op het gebied van veilig, sociaal en fysiek. Terwijl de objectieve scores in het Wijkprofiel 2024 gestabiliseerd dan wel gestegen zijn, is er een verminderde beleving van Rotterdammers te zien over veel onderwerpen. Daarmee vergroot de kloof tussen de objectieve en subjectieve scores. Het college gaat de komende maanden de wijken in om het gesprek te voeren hierover, de verhalen achter de cijfers te horen en zo samen richting te kunnen geven aan de komende jaaractieplannen.

De score van de Veiligheidsindex en Sociale index is ten opzichte van de vorige metingen gedaald van respectievelijk 110 naar 105, en 104 naar 100. De daling in de Fysieke index die afgelopen metingen zichtbaar was, is nu gestabiliseerd en blijft op 105. De dalende indexen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de subjectieve scores. Ofwel, hoe Rotterdammers bepaalde onderdelen in hun wijk beleven.

Waar de objectieve veiligheid – zoals gemeten uit de politiecijfers – vrijwel gelijk is aan de vorige periode en ten opzichte van 2014 is gestegen, gaat vooral de veiligheidsbeleving van Rotterdammers achteruit. Zo nam het aandeel Rotterdammers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt toe van 28 procent in 2014 naar 34 procent in de laatste meting. De teruglopende veiligheidsbeleving is een tendens die ook landelijk te zien is, zo blijkt uit de nieuwste Veiligheidsmonitor van het CBS.

Opvallend is dat waar de stedelijke Veiligheidsindex is gedaald, de index in 4 van de 5 focuswijken juist is gestegen. De mijlpaal voor 2024 is behaald in Carnisse, Hillesluis, Tussendijken en Lombardijen, maar nog niet in de Tarwewijk.

39 wijkbijeenkomsten

In de komende maanden worden in alle 39 wijken wijkbijeenkomsten georganiseerd met de wijkraden, wijkpartners en bewoners over de uitkomsten in hun wijk. De wijkwethouders zijn hier ook bij aanwezig. Het doel hiervan is meer duiding te krijgen met elkaar op de resultaten per wijk, waarna bekeken wordt hoe dit kan leiden tot eventuele acties in de komende jaaractieplannen. Het college wil van tellen naar vertellen en de Wijkprofieldata van waarde laten zijn voor de wijken.

Vanaf vandaag zijn alle resultaten van het Wijkprofiel voor iedereen te vinden op www.wijkprofiel.rotterdam.nl.

Over het Wijkprofiel

Het Wijkprofiel geeft een beeld van de ontwikkeling in de stad, in de gebieden en in alle wijken op het gebied van veilig, sociaal en fysiek. De scores van het Wijkprofiel zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers én de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee. Voor het Wijkprofiel 2024 zijn in de periode maart tot en met oktober 2023 30.000 Rotterdammers uitgebreid ondervraagd via enquêtes. Dit is de zesde meting sinds de eerste 0-meting in 2014.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon Stooker, bestuursvoorlichter wethouder Robert Simons, 06 – 423 104 86 of l.stooker@rotterdam.nl