Direct naar de content

College presenteert collegeprogramma en programmabegroting 2015

#Kendoe

In Rotterdam gaat de komende vier jaar het veiligheidsniveau omhoog, blijven buurten schoon, zijn meer mensen uit de bijstand aan het werk, wonen meer kansrijke gezinnen rondom het centrum, krijgen leegstaande kantoren andere functies en wordt het vervoer duurzamer. De onderwijsresultaten worden beter, bezoekers verblijven langer in de binnenstad, het integratiebeleid wordt herzien en het stadsbestuur maakt zich er samen met Rotterdammers hard voor dat minder ouderen zich eenzaam voelen. Deze ambities en targets staan in het collegeprogramma #Kendoe (Pdf) dat vandaag is gepresenteerd door het Rotterdamse stadsbestuur.

In het collegeprogramma #Kendoe zijn de ambities uit het coalitieakkoord “Op volle kracht vooruit” uitgewerkt. Wat het stadsbestuur betreft krijgen Rotterdammers meer inbreng en verantwoordelijkheid. Blijft Rotterdam hét laboratorium van Nederland, waar taboes bespreekbaar worden gemaakt en problemen niet uit de weg worden gegaan. Worden de Rotterdamse buurten en straten veiliger, gezelliger en groener. Met schonere lucht en een stevige aanpak van woonoverlast en zwerfafval. Krijgt het Rotterdamse bedrijfsleven ruim baan, zodat de economie van stad en haven verder kan groeien, met banen voor Rotterdammers als resultaat. Moet werken lonen en bouwt het stadsbestuur verder aan eeneffectief en efficiënt zorgstelsel. Omzien naar elkaar hoort in Rotterdam de gewoonste zaak van de wereld te zijn. We spreken elkaar aan en meer dan nu het geval is, zorgen we voor elkaar.

Programmabegroting 2015 (Pdf, 8 mB)
De financiële ruimte van de gemeente blijft de komende jaren beperkt. Het stadsbestuur trof bij het aantreden een grote financiële opgave aan. Zo blijft de vergoeding van het Rijk achter bij het groeiend aantal bijstandsgerechtigden. Daarnaast moest de winstverwachting op de grondexploitaties bijgesteld worden. Om de tegenvallers op te vangen en de nieuwe ambities te realiseren, heeft het college een aantal duidelijke keuzes moeten maken. Keuzes die direct merkbaar zijn voor Rotterdammers. Het stadsbestuur investeert de komende jaren onder andere in meer groen, schonere lucht, onderwijshuisvesting, extra handhavers en in projecten waar mensen die langdurig in de bijstand zitten iets terug doen voor de stad. Er wordt minder geld uitgegeven aan het beheer van de buitenruimte, sport en armoedebeleid. Samen met partners in de stad gaat het stadsbestuur op zoek naar innovatieve financieringsvormen, om nog meer mogelijk te maken in Rotterdam.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl