Direct naar de content

College maakt extra geld vrij voor sportvoorzieningen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de komende jaren in totaal € 22 miljoen extra in te zetten voor het opknappen van een groot aantal Rotterdamse sportvoorzieningen. Dat staat in de Voorjaarsnota 2016 die het college van b&w heeft aangeboden aan de raad. Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk voor de stad en een voorwaarde om zoveel mogelijk Rotterdammers te laten sporten en bewegen.

Basis op orde en kwaliteitsslag
De maatregelen die het college in de Voorjaarsnota voorstelt, zijn te verdelen in sportvoorzieningen waarbij de basis op orde wordt gebracht en sportvoorzieningen die voorzien worden van een extra kwaliteitsslag. Door de basis van de sportvoorzieningen op orde te brengen, wil het college er voor zorgen dat alle sportvoorzieningen aan het eerder door de raad vastgestelde conditieniveau gaan voldoen.

Kwalitatief goede sportvoorzieningen
Het college wil extra geld inzetten voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden. Met deze opknapbeurt wil het college er voor zorgen dat deze sportvoorzieningen er weer netjes uit komen te zien en kwalitatief in orde zijn. Verder wil het college het achterstallig onderhoud van kantines en kleedkamers bij sportclubs wegwerken.

Onderhoud
Met het opheffen van de deelgemeenten is er onvoldoende budget overgedragen om verschillende onderhoudsactiviteiten goed uit te voeren, zoals het vervangen of repareren van sportvloeren, tegelwerk en duurzaamheidsmaatregelen. Met het vrijgemaakte geld wordt dit tekort aangevuld zodat gebruikers op een prettige manier gebruik kunnen blijven maken van de sportvoorzieningen. Het college stelt ook voor om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud voor alle hockeyvelden als gemeente over te nemen. Daarmee worden verschillen in onderhoud tussen voetbalvelden en hockeyvelden weggenomen.

Kunstgras
Overige maatregelen richten zich vooral op een kwaliteitsslag van de buitensportvoorzieningen. Hierbij stelt het college voor om daar waar nodig, de hybride velden bij voetbalclubs te vervangen door kunstgrasvelden en daarmee de bespeelcapaciteit per veld te verhogen. Bij de Voorjaarsnota stelt het college dat zij een zestal buitensportcomplexen wil upgraden om daarmee capaciteitsknelpunten van sportclubs op te lossen. Hierbij worden al genoemd: de Noorderbocht, vv Pernis, honkbal op Zuid en LMO/De Zwervers. De komende tijd vindt hierover overleg plaats met de verenigingen.

Extra budget
Verder verdubbelt het college het budget voor de 1/3 regeling, waarop sportclubs een beroep bij nieuwbouw of verbetering van hun kantines en kleedkamers Om duurzaamheid bij sportverenigingen te stimuleren, wordt er een incidentele subsidieregeling voorgesteld. Tot slot, verhoogt het college het budget voor het Jeugdsportfonds zodat meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Besluitvorming gemeenteraad
De Voorjaarsnota bestaat uit de Kaderbrief en eerste bestuursrapportage. De Voorjaarsnota wordt besproken in de raadscommissies van 29 en 30 juni. Tijdens de gemeenteraadvergaderingen van 5 en 7 juli staat de Voorjaarsnota voor besluitvorming op de agenda.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl