Direct naar de content

College kiest voor Collectiegebouw

De bouw van het Collectiegebouw in het Museumpark is een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam stemt in met het definitief ontwerp voor het Collectiegebouw, de wijziging van het bestemmingsplan en het benodigde krediet. Om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen, moet de Rotterdamse gemeenteraad nog instemmen met de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan en instemmen met het verstrekken van het krediet.

Museum Boijmans Van Beuningen, de gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zetten een grote stap voorwaarts. In het Collectiegebouw is de kunstcollectie van de gemeente toegankelijk voor publiek. Museum Boijmans Van Beuningen beheert deze collectie in het Collectiegebouw op een eigentijdse manier. Ook biedt het gebouw ruimte aan private verzamelaars om hun kunstcollectie te exposeren, te restaureren en te bewaren. Met dit nieuwe concept wordt een jarenlang bestaand probleem van een te kleine en sterk verouderde depotruimte omgedraaid tot een innovatie op het gebied van collectiebeheer. Rotterdam loopt hiermee voorop in de mondiale museumwereld en in de ontwikkeling van nieuwe vormen van mecenaat. Museum Boijmans Van Beuningen heeft vanouds een sterke band met particuliere verzamelaars. Met het Collectiegebouw speelt Boijmans in op de wens van privéverzamelaars om hun kunstcollectie op een professionele manier op te slaan en te beheren, zonder dat het in afgesloten depots verdwijnt. Kunstliefhebbers uit Rotterdam en ver daar buiten kunnen in het Collectiegebouw de kunstcollectie bekijken.

Architectonisch bijzonder ontwerp
Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV heeft een architectonisch bijzonder ontwerp gemaakt. Het college ziet dit als pluspunt. Het gebouw draagt bij aan het internationale imago van Rotterdam als architectuur- en cultuurstad. Met het openstellen van de collectie en de verrijking van particuliere verzamelaars vergroot Rotterdam het culturele aanbod. Dit aanbod is nodig voor het versterken van een levendige en dynamische binnenstad en voor het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden.

Openbaar gebouw
Het Collectiegebouw is een openbaar gebouw dat volledig voor het publiek toegankelijk is, met uitzondering van de ruimte voor de beveiliging, en eventueel een aantal particuliere depots. De publieksruimte strekt zich uit van de entree op straatniveau tot de bovenste verdieping.

Het gebouw kan op drie manieren worden bezocht:
Iedereen kan gratis via de koffiebar op de begane grond naar het dakterras en het dakrestaurant, ook als het de rest van het gebouw gesloten is. Op de weg naar boven krijgt men uiteraard zicht op wat er met de collectie gebeurt.

Bezoekers die een kijkje achter de schermen van een museum willen nemen, kunnen na het kopen van een kaartje door een groot deel van het gebouw zwerven. Tijdens deze zwerftocht kunnen ze de educatieve ruimte, het atrium, de tentoonstellingsruimten en het expertisecentrum bezoeken waar onder andere kunstobjecten worden gerestaureerd. De collectiedepots zijn door vensters te bekijken als een soort kijkdoos. Soms zijn ook de expositieruimten van particuliere verzamelaars toegankelijk. De zwerftocht eindigt op het dakterras.
Bezoekers die meer willen zien, kunnen ook echt de collectiedepots in en daar opgeslagen kunstwerken bekijken. Dat gaat tegen een beperkte meerprijs in groepjes onder leiding van een gids langs tal van kunstwerken zoals installaties, oude schilderijen, moderne foto’s, robuuste beeldwerken en het teerste porselein. Door de grote omvang van de collectie zijn deze ‘guided tours’ nooit twee keer hetzelfde.

Het college is ervan overtuigd dat het Collectiegebouw in het Museumpark een belangrijke aanwinst is voor de stad en het park. Ook de andere participanten in het museumcluster zullen profiteren van deze investering.

Kwaliteitsverbetering en vergroening van de omgeving
Het college hecht een groot belang aan een goede inpassing van het gebouw in het Museumpark en heeft een traject ingezet van kwaliteitsverbetering en vergroening van de omgeving. Te starten bij Het Nieuwe Instituut en straten Museumpark en Jongkindstraat. Voor deze kwaliteitsverbetering is een concept visie opgesteld door bureau Gustafson Porter. Na behandeling in de gemeenteraad zal de visie met alle betrokkenen besproken worden.

Investeringskosten
De investeringskosten voor het Collectiegebouw bedragen ca. € 50 miljoen. Stichting De Verre Bergen betaalt € 15 miljoen in de vorm van een schenking. Museum Boijmans Van Beuningen betaalt € 35 miljoen. Voor dat laatste bedrag verstrekt de gemeente een krediet dat het museum door middel van een kostendekkende huur met rente in 40 jaar terugbetaalt aan de gemeente. Daarnaast is er voor de exploitatie door Museum Boijmans Van Beuningen een structurele gemeentelijke bijdrage van € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar uit het cultuurbudget.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u kijken op www.rotterdam.nl/collectiegebouw of contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl