Direct naar de content

College houdt financieel koers in begroting 2017

Het college van BenW heeft vandaag de begroting 2017 aangeboden aan de gemeenteraad via de website www.begroting.rotterdam.nl Het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie is terug te zien in de Rotterdamse financiën. Toch blijft het college behoedzaam met het oog op de ambities en de uitdagingen waar de stad de komende jaren voor staat.

Ruimte voor intensiveringen
Het college blijft met de begroting 2017 op koers met het realiseren van de gezamenlijke ambities. Met het collegeprogramma als uitgangspunt heeft het college duidelijke keuzes gemaakt om tot een meerjarige sluitende begroting te komen. Na jaren van bezuinigingen is enige ruimte gevonden voor intensiveringen. De lasten voor de Rotterdammers dalen, net als vorig jaar. Het weerstandsvermogen van de begroting komt boven de norm van € 160 miljoen en de weerstandsratio boven de norm van 1,4.
Wethouder Adriaan Visser (Financiën):”Bouwen aan een sterke stad betekent ook het voeren van een gedegen financieel beleid."

Investeringen gaan door
In de Voorjaarsnota 2016-20120 zijn intensiveringen benoemd voor onder andere Rotterdam Oost, een schone buitenruimte, veiligheid, sport, duurzaamheid, cultuur en zorg. Het college wil ook de rest van de collegeperiode blijven investeren in een sterke stad. De Rotterdamse economie groeit en Rotterdam is populair als woonstad. Economie en wonen zijn mede om die redenen speerpunten in de begroting. Verder wordt een groot deel van de beschikbare financiële middelen besteed aan een gezellige schone binnenstad, gezondheid, sport, veiligheid, meer groen en onderwijs.

Effecten Prinsjesdag
De effecten van Prinsjesdag op de stad Rotterdam zijn nog niet verwerkt in de begroting 2017. Duidelijk is wel dat gemeenten in Nederland er de komende jaren financieel op vooruit gaan. De uitkering vanuit het Rijk stijgt voor Rotterdam naar verwachting vanaf 2018 met ongeveer € 5 miljoen. Dit is het gevolg van onder andere aanvullende uitgaven voor veiligheid, zorg, onderwijs en armoedebestrijding en het verwerken van de middellange termijn raming (MLT) van het Centraal PlanBureau.

Rotterdam als economische motor
Hoewel de begroting 2017 gezond is, blijft Rotterdam behoedzaam. Om ook in de toekomst welvaart, duurzaamheid en kansen mogelijk te blijven maken, zijn grote investeringen nodig, onder andere van het Rijk. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 blijft Rotterdam hier aandacht voor vragen.

Besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad stelt de begroting vast. Op 27 oktober 2016 vindt een algemene beschouwing plaats. In de eerste week van november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting in de vakcommissies. Op 10 november 2016 vindt het afrondende debat plaats tussen de raad en het College. Meer informatie over de begrotingbehandeling is te vinden op www.rotterdam.nl/begroting2017. De begroting zelf is te raadplegen via www.begroting.rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Adriaan Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl