Direct naar de content

College B&W positief over aanvulling plannen Feyenoord

‘Position paper’ moet gemeentelijke belangen borgen

Het college van B&W heeft een positief besluit genomen over de aanvulling van Feyenoord op eerder ingediende plannen en gaat de gemeenteraad vragen met de financiering in te stemmen. Met het aanvullende stuk zijn wat het college van B&W betreft de meeste vragen rondom Feyenoord City beantwoord over onderwijs, duurzaamheid, haalbaarheid van horeca en de impact van de ontwikkeling op het spelersbudget. Een zogenaamde 'position paper’, is opgesteld om de gemeentelijke belangen tijdens het project te waarborgen.

Zowel het college als de gemeenteraad stelden vragen naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie die Feyenoord in november presenteerde. “Feyenoord City is een belangrijk project voor Rotterdam en met name voor Rotterdam Zuid. Een zorgvuldig proces met alle partijen is noodzakelijk,” aldus wethouder Adriaan Visser (o.a. Financiën en Sport). “Feyenoord heeft hard gewerkt. We hebben in januari aanvullende onderzoeken gehad en nu een aanvulling op de haalbaarheidsstudie gekregen. Onderbouwingen voor de omzet van de horeca, aantallen bezoekers en aantal businessseats zijn verbeterd. De businesscases zijn beter onderbouwd en op onderdelen aangepast. Ook zijn we blij met de openheid over de impact op het spelersbudget. Wat het college betreft zijn de vragen hiermee beantwoord.”

Position paper gemeente Rotterdam
het college stelt wel voor om vanuit de gemeente voorwaarden te stellen aan het project in een zogenoemde position paper. Wethouder Visser: “Het gaat bijvoorbeeld om inhoudelijke voorwaarden: de ambitie moet hoog blijven liggen. We hebben hele mooie plaatjes gezien. We weten dat het nog om schetsen gaat, maar de kwaliteit moet wel echt hoog liggen. Datzelfde geldt voor duurzaamheid. Ten tweede vinden we het belangrijk dat de betrokkenheid van de omgeving en de supporters goed geregeld wordt. Als laatste is de herontwikkeling van de Kuip voor het college zeer belangrijk. Het kan niet zo zijn dat Feyenoord in het nieuwe stadion voetbalt en de Kuip leeg blijft staan. We hebben nu een afspraak, waarbij Feyenoord zodra er zekerheid is over het nieuwe stadion, geld opzij zet op een aparte rekening als prikkel voor zichzelf om de herontwikkeling van de Kuip ter hand te nemen.” Het onderzoeksbureau Brink M/A dat een second opinion op de plannen heeft uitgevoerd, benoemt in hun eindoordeel nog wel enkele aandachtspunten, maar die zijn allemaal in het vervolg uit te werken.

Feyenoord City
De gebiedsontwikkeling Feyenoord City, onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Stadionpark, omvat naast een nieuw stadion voor Feyenoord ook nieuwe verbindingen over het spoor en langs de rivier, ruimte voor ruim 1500 woningen en een aantrekkelijk verblijfsgebied dat nu vooral erg functioneel ingericht is. De gemeente is gevraagd om een financiële bedrage: 40 miljoen aan aandelen waar de gemeente rendement op krijgt en 60 miljoen uit gronduitgifte waarvoor de gemeente jaarlijks de erfpachtcanon krijgt. Het rendement en de erfpachtcanon zorgen ervoor dat de investering slechts een beperkte invloed heeft op de begroting. Daarnaast wil de gemeente 35 miljoen beschikbaar stellen voor de investeringen in de infrastructuur, waarvan een deel van de projecten passen in het verkeersplan en ook los van de ontwikkeling Feyenoord City goed zijn voor de stad.

Het definitieve besluit over de financiering ten behoeve van Feyenoord City wordt waarschijnlijk in april 2017 genomen in de Rotterdamse gemeenteraad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl

Zie voor meer informatie: http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/postin.cgi/action=view/id=60086