Direct naar de content

Cito-score stijgt

Rotterdam loopt achterstand verder in

De cito-eindscore 2014 is met 0,4 gestegen in Rotterdam en komt daarmee uit op 532,2. Rotterdamse leerlingen lopen hiermee de achterstand op het landelijk gemiddelde verder in. De score is, evenals de stijging van andere onderwijsresultaten, een teken dat Rotterdam de juiste onderwijskoers vaart. Dat blijkt ook uit de voorjaarsrapportage van Beter Presteren die op alle fronten verbeteringen laat zien.

Met een cito-score van 532,2 loopt Rotterdam de achterstand ten opzichte van de rest van het land verder in. ,,Een prachtig resultaat,’’ zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin). ,,Niet alles wat telt in het onderwijs is ook telbaar. Maar stijgende resultaten op alle fronten zijn een bevestiging dat de intensieve samenwerking tussen de scholen en gemeente om tot hogere onderwijsresultaten te komen, werkt. Dit is een groot compliment aan alle leraren die daar dag in dag uit aan werken.'

Was het verschil met de landelijke cito-score in 2010 4,1 punten, nu is dat nog maar 2,6 punten (een afname van 38%). Ook andere toetsen (voor taal en rekenen en resultaten van Diataal) laten een stijging zien.

Hogere resultaten
Door de samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente in het programma Beter Presteren is veel bereikt. Zo draaien er meer dan 160 vakantieklassen in Rotterdam, waar leerlingen en docenten vrijwillig achterstanden wegwerken of zich voorbereiden op overgang naar voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Verdere professionalisering van docententeams staat hoog op de stedelijke agenda, met convenanten en een lerarenagenda. Voor (zeer) zwakke scholen is een effectieve aanpak ontwikkeld: ISO-trajecten (Intensieve School Ontwikkeling) helpen scholen van het predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ en maken het mogelijk om nu sneller in te grijpen. Eind dit jaar zijn er naar verwachting geen zeer zwakke scholen meer over in Rotterdam.

Op 125 scholen zijn gesprekken gevoerd door externe experts van het Topklassenteam, om scholen te begeleiden bij het uitvoeren van hun plannen om hun resultaten te verhogen. Met de scholen en besturen zijn in Rotterdam 205 groepen nul gerealiseerd, verdeeld over de stad. Groepen 0 zorgen ervoor dat kinderen met een vliegende start zonder achterstanden kunnen beginnen aan de basisschool. Scholen zien ouders meer en meer als partner en op scholen zijn legio activiteiten om ouderbetrokkenheid te versterken. De leerlingen is meer leertijd geboden, na schooltijd of in de vakanties, veel gerichter in samenhang met de reguliere lestijd, gericht op de specifieke groep leerlingen en verhoging van de onderwijsresultaten.

De kracht zit in de focus op resultaat en de gezamenlijke uitvoering die succesvol uitpakt voor de Rotterdamse scores voor taal en rekenen. Deze liggen nu significant dichter bij het landelijk gemiddelde.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl