Direct naar de content

Carrière startgaranties voor pabo studenten van Zuid

Honderd jongeren van Rotterdam Zuid krijgen een carrière startgarantie als ze kiezen voor een opleiding aan een van de drie Rotterdamse pabo’s en deze succesvol afronden. Die afspraak hebben de Rotterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs gemaakt met de Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en de roc’s Albeda en Zadkine. De onderwijsinstellingen gaan intensiever samenwerken om basisscholen, in het bijzonder op Zuid, ook in de toekomst te voorzien van voldoende én goed gekwalificeerde leerkrachten.

Ron Bormans, voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam en een van de initiatiefnemers: “Op de pabo’s maken we ons grote zorgen over de instroom van nieuwe studenten. De instroom is te gering en te weinig divers. En daarom is het fantastisch dat deze voor het NPRZ belangrijke schoolbesturen van Rotterdam Zuid deze carrière startgaranties ter beschikking stellen.”

Meer diversiteit voor de klas
Met deze intensieve samenwerking verwachten de scholen dat een grotere en meer diverse groep studenten zich aangetrokken voelt tot het vak van leraar in het basisonderwijs. Dat wil zeggen: een betere balans in man/vrouw, onderwijs achtergrond en etniciteit. De afgelopen jaren is sprake van een stevige daling van de instroom op de lerarenopleidingen basisonderwijs, vooral als gevolg van strengere toelatingseisen. Hierdoor dreigt er een tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs te ontstaan. Met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de gemeente Rotterdam wordt nu meer Rotterdams talent naar het primair onderwijs geleid. Wethouder Hugo de Jonge: ”Het is mooi dat de Rotterdamse onderwijsinstellingen snel met een goede oplossing zijn gekomen voor een probleem waar we de komende jaren veel last van gaan krijgen. Ik denk dat meer schoolbesturen in Rotterdam en in de regio hierin geïnteresseerd zullen zijn.”

Talenten scouten in vwo en mbo
De onderwijsinstellingen hebben met elkaar afgesproken om drie sporen te volgen. Zo worden jongeren op de havo, het vwo en het mbo, al in de eerste helft van 2017 via betere voorlichting en talentscouting geïnteresseerd voor een loopbaan in het primair onderwijs. In aanvulling op deze scouting- en wervingsactiviteiten, gaan de scholen in het voortgezet onderwijs en de pabo’s een programma ontwikkelen om vwo’ers te interesseren voor een onderwijsloopbaan. Om te komen tot een betere doorstroom van mbo-studenten naar de pabo, richten Albeda en Zadkine samen met de Rotterdamse pabo’s een schakeltraject in voor mbo-studenten. Hiervoor heeft de minister van Onderwijs inmiddels financiële ondersteuning toegezegd. Mbo-studenten worden tijdens dat traject voorbereid op het studeren aan de pabo en de strenge toelatingstoetsen. Ook is het de bedoeling dat jongeren die voor dit traject kiezen tijdens hun schoolcarrière betaalde werkzaamheden verrichten in het onderwijs.

Carrière startgaranties
De schoolbesturen in het primair onderwijs garanderen dat vanaf schooljaar 2017/2018, elk jaar, 100 pabo-studenten van Rotterdam Zuid, na afloop van hun studie zeker zijn van werk bij een van de aangesloten scholen op Zuid. De scholen hebben vooraf een verdeling gemaakt: Boor 39, RVKO 30, PCBO 25, Sipor 5, Cosmicus 1. De scholen hebben de intentie de carrière startgaranties in de toekomst uit te breiden naar andere scholen in Rotterdam en omgeving. In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, is er al veel ervaring met het afgeven van carrière startgaranties door werkgevers.


Noot voor de redactie:

Op 10 januari 2017 wordt het convenant ondertekend door de schoolbesturen, pabo’s, roc’s, wethouder Hugo de Jonge en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Een persuitnodiging voor de ondertekening volgt.
 

Voor meer informatie: Karín Fraai, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, tel. 06 – 510 747 21