Direct naar de content

Canon van Rotterdam: landelijke geschiedenis met het verhaal van de stad

Vandaag is de Canon van Rotterdam gepresenteerd op de Montessori Mavo in Rotterdam Noord door wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale inclusie). De Canon van Rotterdam sluit aan bij de landelijke geschiedenis in de Canon van Nederland, maar vertelt het verhaal van de stad.  

In 2020 is de motie ‘Canon van Rotterdam’ van Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren)  aangenomen. Deze motie riep op tot het in het leven roepen van een werkgroep bestaande uit alle relevante actoren die het verhaal van de stad kennen en kunnen vertellen, met als doel het opstellen van een Canon van Rotterdam. De werkgroep, bestaande uit Archeologie (BOOR), bureau Monumenten en Cultuurhistorie, Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam heeft zich hierover gebogen en is tot een Rotterdamse Canon gekomen die aansluit bij de Canon van Nederland (lijst van personen, werken, gebeurtenissen die als belangrijk worden beschouwd). De Rotterdamse vensters (onderwerpen) zijn in veel gevallen een vrije vertaling van de landelijke onderwerpen. De verschillende onderwerpen zijn getoetst bij deskundigen uit de geschiedwetenschap, historische verenigingen, erfgoedinstellingen én aan docenten uit het primair en voortgezet onderwijs. De Canon is bedoeld voor het Rotterdamse onderwijs: bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wethouder Achbar: ‘Met de Rotterdamse Canon kunnen docenten de Nederlandse geschiedenis tastbaar maken aan de hand van Rotterdamse voorbeelden. Migratie als thema is daarvan een belangrijk onderdeel. En leerlingen kunnen op deze manier leren hoe Rotterdam heeft bijgedragen aan de landelijke geschiedenis.’

De Rotterdamse Canon
Bij de invulling van de Canon van Rotterdam is gekozen voor onderwerpen die in het verlengde liggen van de landelijke canonvensters, maar ook een verhaal over de stad vertellen. Zo staat tegenover jager-verzamelaar Trijntje in de Canon van Nederland, in de Rotterdamse versie een venster over de prehistorische pijlpunten die ooit op de Maasvlakte zijn gevonden. Op dezelfde manier besteedt de Canon van Rotterdam aandacht aan het koloniale verleden. Het landelijke venster over slavernij heeft hier zijn tegenhanger in een verhaal over het achttiende-eeuwse slavenschip Willem & Carolina. En waar de landelijke Canon de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië centraal stelt, richt de Rotterdamse Canon de blik op de Lloydkade, de plek waar mensen aankwamen uit voormalig Nederlands-Indië.

Waar beide Canons van elkaar verschillen is dat in de Rotterdamse versie meer plaats is ingeruimd voor het thema migratie. Het thema migratie speelt door de eeuwen heen een belangrijke rol in Rotterdam. Dat heeft zich onder meer vertaald in vensters over Zuid-Nederlanders die zich in de Tachtigjarige Oorlog in Rotterdam vestigden, maar ook in een venster over de Chinese gemeenschap op Katendrecht. Verder is er uiteraard aandacht voor iconen zoals Erasmus, Deelder en de Euromast. Daarmee is het een mix geworden van bekende én minder bekende personen, plekken, gebeurtenissen, voorwerpen en immaterieel erfgoed die een rol hebben gespeeld of spelen in de geschiedenis van de stad.

Op de website www.canonvannederland.nl kun je een aantal stads- en regiocanons vinden en vanaf nu ook de Rotterdamse Canon: https://www.canonvannederland.nl/nl/page/292589/canon-van-rotterdam

Beheer van de Canon
Het beheer van de Canon van Rotterdam is belegd bij Stadsarchief Rotterdam. Het stadsarchief zal in overleg met de andere deelnemende erfgoedpartners en het onderwijs het gebruik monitoren en de Canon zo nodig op onderdelen aanpassen. De toepasbaarheid in het onderwijs is daarbij leidend.

Afbeeldingen

  • Drie Chinese kinderen op Katendrecht, 1920-1935. Collectie Spaarnestad
  • Jules Deelder, 1973. Lex de Herder
  • De schepen Sibajak en Kota Inten arriveren bij de Lloydkade, 1949. ANP Foto

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Hooning, plv. bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar,
06 –222 12 610, k.hooning@rotterdam.nl