Direct naar de content

Campagne Geweldig Rotterdam gestart!

Burgemeester Aboutaleb heeft het startsein gegeven voor “Geweldig Rotterdam”. Deze campagne is gericht tegen het messenbezit en –geweld in de stad. De burgemeester ging in gesprek met jongeren, politie, jongerenwerkers en raadsleden over de noodzaak voor deze campagne. Het bezit van messen onder jongeren baart de samenleving zorgen, mede gezien een aantal ernstige incidenten waarbij ook slachtoffers zijn te betreuren. Ook de betrokkenheid van 12 t/m 15-jarigen is verontrustend.

De gemeente Rotterdam heeft daarom een brede coalitie met verschillende partners gevormd om dit probleem aan te pakken. “Wij gaan onze jeugd een helpende hand toesteken, die zij zelf moeten verzilveren. Wij gunnen hen een veilige toekomst” aldus burgemeester Aboutaleb”. Deze campagne is een onderdeel van het stedelijk offensief tegen messengeweld.

Uit wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met jongeren zelf, blijkt dat messenbezit en het gebruik samenhangt met meerdere factoren zoals: onveilige situaties in de openbare ruimte, gebrek aan toekomstperspectieven, ontbreken van rolmodellen en coaches (ook in thuissituaties), negatieve invloed van sociale media en een door jongeren ervaren gebrek aan interesse vanuit de samenleving. Dit leidt uiteindelijk tot een houding van onverschilligheid ten aanzien van anderen.

Een team van wetenschappers, media, jongerenwerkers, communicatieprofessionals en rolmodellen gaan de komende tijd aan de slag. Met deze campagne zoeken we de confrontatie en bieden we de helpende hand. Deze strategie krijgt vorm middels interactieve activiteiten (gesprekken, confrontatietheater, workshops, werk-excursies) voor de doelgroep en een breed media-offensief met een tegengeluid richting wapenbezit. De activiteiten starten na de zomer. In 2022 leidt dit tot een stedelijk evenement waar jongeren zelf oplossingen aan de stad en het land zullen presenteren..

De jongeren die deelnamen aan het gesprek met de burgemeester zien de noodzaak en meerwaarde van deze campagne. In het gesprek met de burgemeester gaven ze aan dat “het bezit van messen compleet onnodig is”. Wapenbezit wordt veelal gezien als onderdeel van de straatcultuur die populair is onder jongeren, maar ”de status van de straat is niets, want je bereikt er niets mee in je leven” aldus een van de jongeren.

Op de website www.geweldigrotterdam.nl is alle informatie over de campagne te vinden.