Direct naar de content

Burgerjury voor vierde keer bijeen

Advies: ‘Informeer hulpbehoevende Rotterdammer beter en maak parkeren in de stad eenvoudiger’

Voor de vierde keer kwam de Burgerjury samen voor het beoordelen van het beleid van de gemeente Rotterdam. Elke bijeenkomst staan andere thema’s centraal. Deze avond waren dat ‘Zorg & Welzijn dichtbij’ met wethouder De Jonge en ‘Citymarketing’ met wethouder Eerdmans, namens burgemeester Aboutaleb. De Burgerjuryleden ontvingen ook een terugkoppeling van wat er met hun input is gedaan naar aanmelding van de vorige bijeenkomst op 12 april 2016, met de thema’s ‘Wonen’ en ‘Verkeer’. 

Zorg & Welzijn dichtbij
Als aandachtpunt gaf de Burgerjury onder andere aan dat de gemeente de hulpbehoevende Rotterdammer beter kan informeren over waar hij terecht kan voor huishoudelijke hulp. Ook de informatie over toegang tot hulp en ondersteuning verdient meer aandacht. De zorg is in hun ogen ambtelijk op orde maar de informatie is onvoldoende toegankelijk, met name de informatie online.

Citymarketing
Vooral de skyline van Rotterdam maakt de leden van de Burgerjury trots. Wel is de Burgerjury kritisch over de stadspromotie van de onderdelen Kunst & Cultuur en het wonen in de stad. Deze kwaliteiten van Rotterdam verdienen meer aandacht. Voor het verbeteren van de service en gastvrijheid wijst men vooral naar het parkeren in de stad, dat is nu te ingewikkeld met het zoeken naar parkeerpalen en de betaalmethode is te complex. Verder gaven de Burgerjuryleden als tip om de prijs van een losse OV-chipdagkaart te verlagen, deze is nu erg hoog in verhouding tot andere internationale steden.

Terugkoppeling actiepunten Burgerjury Wonen en Verkeer
Wethouder Eerdmans gaf deze avond ook een terugkoppeling van de ondernomen acties naar aanleiding van de verkregen input van vorige Burgerjury op 12 april 2016. De top drie waarmee de gemeente aan de slag is gegaan, ziet er per thema als volgt uit:
Verkeer

  1. Fietsers in Rotterdam vaker voorrang op de auto.
  2. Een aantrekkelijke binnenstad om in te verblijven.
  3. Stimuleer fiets, openbaar vervoer en wandelen.

Wonen

  1. Meer leegstaande winkels en kantoren transformeren naar woningen.
  2. Beter informeren van woningeigenaren over mogelijkheden verduurzamen woningen.
  3. Experimenteel bouwen de ruimte geven.

Hoe deze top drie precies in uitvoering is gebracht, kunt u nalezen op: www.rotterdam.nl/burgerjury.

Rotterdammers aan het stuur!
Met het instrument Burgerjury hopen we een bijdrage te leveren aan directe democratie voor de Rotterdammers. Zodat inwoners op nog meer manieren kunnen meebeslissen over de toekomst van hun wijk en stad!


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl