Direct naar de content

Burgemeesters Aboutaleb en De Wever (Antwerpen) naar Colombia

Samen met justitie- politie- douane- en haven uit beide steden

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en zijn collega Bart De Wever van Antwerpen vertrekken zaterdag 29 januari naar Colombia. Aanleiding is het feit dat grote hoeveelheden cocaïne Europa bereiken via beide havensteden. De gevolgen van deze criminele handel zijn desastreus, van economische ondermijning en gezondheidsschade tot ongecontroleerd geweld met fatale gevolgen. Met hun Belgisch-Nederlandse delegatie van justitie- politie- douane- en havenautoriteiten zetten de burgemeesters in op betere samenwerking met uitvoerhavens en meer Europese regie om drugshandel en -criminaliteit te bestrijden.

In de havens van Rotterdam en Antwerpen werd in 2021 respectievelijk 70,5 en 89,5 ton cocaïne in beslag genomen. In 2020 was dat nog 40,6 en 65,4 ton. Op basis van schattingen van het Hit and Run Cargo-team en de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën bedraagt de totale straatwaarde € 17 miljard. Volgens het laatste rapport van het Europese drugsagentschap EMCDDA uit 2021 zijn België en Nederland voor het referentiejaar 2019 samen goed voor 51% van de cocaïnevangsten in de EU.

Er zijn diverse redenen voor deze stijging. De productie in Zuid-Amerika is hoog en de handel verder geprofessionaliseerd. De pakkans is groter omdat douane- en veiligheidsdiensten in beide havens zijn versterkt, mede op aandringen van beide steden. Maar drugshandel en -criminaliteit is en blijft een internationaal probleem. Daarom pleiten beide burgemeesters voor grensoverschrijdende samenwerking.

Programma
In de havensteden Cartagena, Turbo en Barranquilla gaan de burgemeesters in gesprek met vertegenwoordigers van de Colombiaanse regering, veiligheidsdiensten, havenbedrijven, collega-burgemeesters en de lokale bevolking over de strijd tegen cocaïnehandel en de macht van drugskartels. Burgemeester Aboutaleb:

We werken samen met Colombia om drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Maar de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn slechts een schakel in de keten van cocaïnehandel; van arme cocaboeren tot gebruikers met een zogenaamd bewuste levensstijl die wegkijken van de wereld achter dat lijntje. We hopen dat onze samenwerking een aanzet geeft tot meer coördinatie binnen de Europese Unie, want de gevolgen van cocaïnehandel en -gebruik treffen heel Europa. De Wever en ik pleiten voor een overkoepelend EU-agentschap voor drugsbestrijding. Juist het ontbreken van coördinatie en regie maakt Europa aantrekkelijk voor drugscriminelen.

Gevolgen
Zowel in de productielanden, de doorvoerhavens en op de afzetmarkten is de ondermijnende invloed van drugscriminaliteit groot. Elk jaar sterven tienduizenden mensen in de gewelddadige oorlog tussen drugskartels. De cocaïneproductie leidt tot vervuiling en ontbossing van het regenwoud. Politici, veiligheidsdiensten en (haven)ondernemers hebben te maken met bedreiging, intimidatie en omkoping. In Europa worden eerlijke ondernemers uit de markt gedrukt door witwaspraktijken en oneerlijke concurrentie. Jongeren worden verleid het criminele pad op te gaan en vergooien zo hun kansen. Ruzie in het criminele circuit leidt tot ongecontroleerd geweld waarbij onschuldige slachtoffers vallen. Cocaïnesnuivers ondermijnen hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zowel burgemeester Aboutaleb als De Wever pleiten voor meer politiek, bestuurlijk en maatschappelijk bewustzijn voor deze ontwrichtende gevolgen.

Vervolg
Na Colombia reist de Rotterdamse en Antwerpse delegatie door naar Panama en Costa Rica, een opkomend transitland voor cocaïnesmokkel, om daar te spreken met lokale overheden en bedrijfsleven. Later dit jaar delen de burgemeesters Aboutaleb en De Wever hun bevindingen met bestuurders, veiligheidsdiensten en ondernemers tijdens het tweede besloten congres Beveiligde Haven in Antwerpen. De eerste editie vond in 2019 plaats in Rotterdam.