Direct naar de content

Burgemeester opent De Bonte Koe

 

Burgemeester Aboutaleb opent woensdag 4 juli 2018 om 12:55 uur de Wijksportvoorziening / Huis van de Wijk De Bonte Koe aan de Ring in Pernis. Na de officiële opening volgt een rondleiding en starten de diverse activiteiten voor jong en oud. Het feest is rond 16:30 uur afgelopen.

Uitbreiding activiteiten
De gemeente Rotterdam maakte in samenwerking met vele betrokken inwoners al jaren geleden de eerste aanzet tot de realisatie van de wijksportvoorziening. Met De Bonte Koe biedt het dorp nog meer mogelijkheden om de hechte, actieve gemeenschapszin in stand te houden en het aantal activiteiten uit te breiden.

Het Huis van de Wijk
Het Huis van de Wijk is binnen De Bonte Koe de centrale ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners. Het is een plek waar bewoners gestimuleerd worden iets te doen voor zichzelf, voor anderen of voor hun wijk. Bewoners kunnen hier van alles ondernemen voor, door en met elkaar. Een Huis van de Wijk is een soort ‘voordeur’. Achter die voordeur vinden bewoners bijvoorbeeld bewonersorganisaties, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, scholen, (sport)verenigingen of diverse wijkclubs. Deze organisaties werken zoveel mogelijk samen.

Dubbele gymzaal
De wijksportvoorziening beschikt naast het Huis van de Wijk over een dubbele gymzaal welke geschikt is voor sport-, theater- en concertdoeleinden. Eén zaaldeel is vooral bedoeld voor het geven van bewegingsonderwijs. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor het beoefenen van individuele sport en sport in verenigingsverband. De twee basisscholen en sportverenigingen uit Pernis zullen hiervan gebruik gaan maken. Het andere zaaldeel kan ook samen met de gymzaal gebruikt worden voor theater-, evenementen- en concertdoeleinden.

Koppeling buitenzwembad
Er is een koppeling gemaakt met het buitenzwembad van Pernis. Bezoekers kunnen in De Bonte Koe een kaartje kopen, zich omkleden en iets eten of drinken. Het plein voor de entree heeft als doel om de nieuwe accommodatie en het zwembad met elkaar te verbinden tot een waardevolle openbare ruimte.

Social return prestatie
Als bedrijven een opdracht krijgen, stelt de gemeente sociale voorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van banen en stageplaatsen voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Zo krijgen mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan of de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

Wind Design + Build, verantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en realisatie van De Bonte Koe, voldeed voor de oplevering al ruim aan de social return verplichting. Wind heeft als uitgangspunt dat zij samenwerken met leveranciers uit de regio van hun opdrachtgever. Daarom is samen met het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) en sociaal uitzendbureau Ro@Work actief naar lokale mogelijkheden voor social return gezocht. Wind Design + Build heeft 5 leerlingen en 7 herintreders ingezet op deze opdracht.