Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb op werkbezoek naar Ho Chi Minhstad en Bangkok

Burgemeester Ahmed Aboutaleb brengt van 8 tot en met 13 maart een bezoek aan Ho Chi Minhstad in Vietnam en Bangkok in Thailand. De Vietnamese miljoenenstad is net als Rotterdam een deltastad die te maken krijgt met hogere waterstanden en overstromingsgevaar. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert Rotterdam Ho Chi Minhstad. Samen met Rotterdam is een klimaatprogramma ontwikkeld dat Ho Chi Minhstad in de toekomst veilig moet maken. In Bangkok spreekt burgemeester Aboutaleb over crisisbeheersing en opent hij het Holland paviljoen tijdens de Agri Horti Business Week. In beide steden bezoekt hij de lokale havenautoriteiten.

In oktober 2010 tekenden de Vietnamese premier Dung en toenmalige Nederlandse minister-president Balkenende een “preferred partnership” op het gebied van klimaatadaptatie en watermanagement. Burgemeester Aboutaleb: “Deltasteden wereldwijd hebben veel overeenkomsten. De bevolking groeit, er is behoefte aan ruimte. Tegelijkertijd zijn ze kwetsbaar voor de gevolgen van rivierwater- en zeespiegelstijging. Rotterdam is een stad waar veel kennis op dit gebied wordt ontwikkeld, in nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen in de regio. Het partnerschap tussen Nederland en Vietnam biedt mooie kansen voor het bedrijfsleven.” Op dit moment is een consortium onder leiding van Grontmij bezig om het klimaatadaptatieplan in Ho Chi Minhstad te implementeren.

Drinkwater
Ook de drinkwaterkwaliteit is in Vietnam een punt van zorg. Het rivier- kust- en grondwater in de regio Ho Chi Minhstad en de Mekong Delta is door urbanisatie, industrialisatie, havenontwikkelingen, verzilting en toerisme ernstig vervuild. De Vietnamese overheid streeft er naar dat 85 % van de boeren in 2015 op het platteland toegang heeft tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Burgemeester Aboutaleb wordt in Vietnam vergezeld door de Manager Productie Drinkwater van het waterbedrijf Evides, bedrijven uit de Nederlandse watersector en een delegatie van de Rotterdam School of management van de Erasmus Universiteit.
Verder ontmoet burgemeester Aboutaleb de bestuurders van Ho Chi Minhstad en spreekt hij met vertegenwoordigers van zowel het Vietnamese als Nederlandse bedrijfsleven.

Bangkok
In Bangkok is burgemeester Aboutaleb aanwezig bij de tweejaarlijkse Asia-European Meeting for Governors and Mayors. Tijdens deze bijeenkomst houdt de burgemeester een keynote speech over “distaster management”. Verder opent hij het Holland paviljoen tijdens de Agri Horti Business Week, waarvan Nederland officieel partnerland is. De Agri Horti Business Week van 11 tot en met 19 maart bestaat uit drie internationale vakbeurzen: VIV Asia, Horti Asia en Agri Asia. Het Ministerie van Economische Zaken en beursorganisator VNU Exhibitions werken nauw samen aan een Holland promotieprogramma tijdens deze week.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van der Roer, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 13 04 86 45 of m.vanderroer@rotterdam.nl.