Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb naar VN in New York

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is door de Verenigde Naties uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst in New York op 3 juni over gewelddadig extremisme en de invloed daarvan op de jeugd. Op de agenda staat hoe we met name jongeren weerbaarder kunnen maken tegen de invloed van extremistisch gedachtengoed. Tijdens een van de paneldiscussies zal burgemeester Aboutaleb de Rotterdamse aanpak toelichten.

De andere panelleden zijn de heer Ahmed Abaddi (secretaris-generaal van de League of Mohammedan Scholars) en mevrouw Leila Zerrougui (speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor kinderen en gewapend conflict). Zij gaan in discussie met elkaar, vertegenwoordigers van VN-landen en experts van ondermeer denktanks en NGO’s (niet-gouvernementele organisaties).

Gewelddadig extremisme is een van de meest complexe uitdagingen van deze tijd. Kinderen en jongeren zijn vaak het meest kwetsbaar voor radicalisering en geweld. Op 3 juni in New York wordt tijdens verschillende high level panel discussies de dreiging van gewelddadig extremisme op kinderen en jongeren in kaart gebracht en onderzocht hoe bestaande preventieve maatregelen versterkt kunnen worden. Burgemeester Aboutaleb zal ingaan op de Rotterdamse aanpak die gebaseerd is op een goede samenwerking tussen alle partijen rondom het kind, van ouders, leraren en wijkagenten tot hulpverleners en het OM.

Internationale samenwerking
De inspanningen van Rotterdam ter bestrijding van gewelddadig extremisme heeft burgemeester Aboutaleb begin vorig jaar toegelicht tijdens de mondiale CVE-top (countering violent extremism) in Washington. In vervolg daarop werd in september 2015 het Strong Cities Network (SCN) in New York opgericht, waar Rotterdam ook deel van uitmaakt. In dit netwerk werken steden wereldwijd samen en wisselen kennis uit om gewelddadig extremisme en radicalisering te voorkomen en bestrijden.

Economische relatie New York City
Burgemeester Aboutaleb is van 2 tot en met 5 juni in New York. Naast zijn afspraken bij de Verenigde Naties gaat hij met New Yorkse bedrijven in gesprek die concrete plannen hebben voor vestiging in Rotterdam. Ook bezoekt hij projecten op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en watermanagement en gaat hij naar het stadsdistrict Brooklyn, waar hij kennismaakt met de Borough President van Brooklyn.


Noot voor de redactie:

Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, woordvoerder burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 22 66 19 17.