Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb naar Europese CVE-top in Oslo

Vrijdag 5 juni neemt burgemeester Ahmed Aboutaleb deel aan de CVE-top in Oslo. Deze bijeenkomst is het Europese vervolg op de CVE-top (countering violent extremism) die afgelopen februari plaatsvond in Washington over de bestrijding van gewelddadig extremisme. Daar spraken ministers af om een aantal regionale en thematische conferenties te organiseren over dit onderwerp. De Noorse regering organiseert in samenwerking met het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken een tweedaagse Europese CVE-top, waaraan overheden en maatschappelijke organisaties uit heel Europa deelnemen. Burgemeester Aboutaleb is op vrijdag een van de sprekers.

De Witte Huis top in februari deed een duidelijke oproep tot actie en samenwerking de komende tijd. Tijdens de vervolgconferentie in Oslo praten de deelnemers ook over lokale maatregelen en de mogelijkheid om een wereldwijd netwerk van steden op te richten. Burgemeester Aboutaleb: “Terrorisme trekt zich weinig aan van staats- of stadsgrenzen. Radicalisering in een vroeg stadium opsporen en actie ondernemen is de beste manier om te voorkomen dat mensen de overstap maken naar het gebruik van geweld om ideologische redenen. Lokale overheden spelen daarbij een belangrijke rol. De kennis en ervaring die we hiermee opdoen, zijn van internationaal belang. Samenwerking is dus cruciaal om gewelddadig extremisme tegen te gaan.”

Lokaal beleid belangrijk
Voor de CVE-top in Oslo zijn bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Europese landen uitgenodigd. Op 5 juni spreekt burgemeester Aboutaleb tijdens de sessie "Versterking van lokaal beleid om extremisme te voorkomen en tegen te gaan”. Tijdens de bijeenkomst eerder dit jaar in het Witte Huis werd vastgesteld dat steden en gemeenten een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en tegengaan van gewelddadig extremisme.

Speerpunten Rotterdam
In Rotterdam ligt de nadruk op vroege signalering van radicalisering, bijvoorbeeld door zorgen van ouders of docenten over verandering in het gedrag van een jongere serieus te nemen. Daarom biedt de gemeente extra trainingen en bewustwordingsbijeenkomsten aan voor professionals, maatschappelijke organisaties en sleutelpersonen zoals medewerkers van het jongerenloket, jongerenwerkers, leerkrachten, imams en medewerkers van wijkteams. Personen die (dreigen te) radicaliseren krijgen een intensieve, persoonlijke aanpak in samenwerking met bovengenoemde sleutelpersonen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl